ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English
ຕິດຕໍ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາການສຶກສາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາການສຶກສາ
ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານເພຍວັດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21240255, ວ໊ອດແອັບ: +85620 XXXXXXXX,
ອີເມວ: ired@uhs.edu.la, ເວັບໄຊທ: ired.uhs.edu.la

ແຜນທີ່ ສຄສ: