ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ຕ້ອນຮັບແຂກທີ່ມາຈາກ ວິທະຍາໄລ ສຸຂະພາບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານທາງດ້ານຫ້ອງສະໝຸດ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ