ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ. ມວສ ຈັດກອງປະຊຸມພັດທະນາຫຼັກສູດຄູວິທະຍາ ສຳລັບ ການຮຽນການສອນຜູ້ໃຫ່ຍໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ ເພື່ອສິດສອນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ