ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English
ຂ່າວ ມວສ

ຝຶກອົບຮົມ ວິທີວິທະຍາ ການຄົ້ນຄວ້າ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ຝຶກອົບຮົມ ວິທີວິທະຍາ ການຄົ້ນຄວ້າ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ການນຳ ສຄສ ແລະ ພະນັກງານ (1)

ລວມວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວການນຳ ຂອງ ສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຂອງວຽກງານຕ່າງໆທັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ເພີ່ມເຕີມ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ການນຳ ສຄສ ແລະ ພະນັກງານ(2)

ລວມວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວການນຳ ຂອງ ສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຂອງວຽກງານຕ່າງໆທັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ເພີ່ມເຕີມ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ການນຳ ສຄສ ແລະ ພະນັກງານ(3)

ລວມວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວການນຳ ຂອງ ສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຂອງວຽກງານຕ່າງໆທັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ເພີ່ມເຕີມ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ. ມວສ ຈັດກອງປະຊຸມພັດທະນາຫຼັກສູດຄູວິທະຍາ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ. ມວສ ຈັດກອງປະຊຸມພັດທະນາຫຼັກສູດຄູວິທະຍາ ສຳລັບ ການຮຽນການສອນຜູ້ໃຫ່ຍໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ ເພື່ອສິດສອນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ
ເພີ່ມເຕີມ

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສາມອົງການຈັດຕັ້ງຂອງໜ່ວຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສາມອົງການຈັດຕັ້ງຂອງໜ່ວຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາໄດ້ໄຂຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ
ເພີ່ມເຕີມ

ສຄສ ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນ-ຫ້ອງຜະລິດສື່ການສອນ ອອນລາຍ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ,ມວສ ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນ-ຫ້ອງຜະລິດສື່ການສອນ ອອນລາຍ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຄັ້ງວັນທີ 7 ມີຖຸນາ 2023 ສະໜັບສະໜູບໂດຍ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ເພີ່ມເຕີມ

ຊຸດອົບຮົມເພື່ອພັດທະນາຄູ-ອາຈານ:ຄູວິທະຍາຜູ້ໃຫ່ຍ ດ້ານວິຊາຊີບສາທາລະນະສຸກ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ,ມວສ ຈັດພິທີ ຊຸດອົບຮົມເພື່ອພັດທະນາຄູ-ອາຈານ
ເພີ່ມເຕີມ
ຂ່າວອື່ນໆ
  ຝຶກອົບຮົມ ວິທີວິທະຍາ ການຄົ້ນຄວ້າ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ
  ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ການນຳ ສຄສ ແລະ ພະນັກງານ(1)
  ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ການນຳ ສຄສ ແລະ ພະນັກງານ(2)
  ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ການນຳ ສຄສ ແລະ ພະນັກງານ (3)
  ຈັດກອງປະຊຸມພັດທະນາຫຼັກສູດຄູວິທະຍາ ສຳລັບ ການຮຽນການສອນຜູ້ໃຫ່ຍໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ
  ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສາມອົງການຈັດຕັ້ງຂອງໜ່ວຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
  ພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນ
  ຊຸດອົບຮົມເພື່ອພັດທະນາຄູ-ອາຈານ:ຄູວິທະຍາຜູ້ໃຫ່ຍ ດ້ານວິຊາຊີບສາທາລະນະສຸກ
  ສຄສ ຕ້ອນຮັບແຂກທີ່ມາຈາກ ວິທະຍາໄລ ສຸຂະພາບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
  ກອງປະຊຸມວິຊາການສາທາລະນະສຸກໄທ-ລາວ ຄັ້ງທີ່ 8
  ຝຶກອົບຮົມທັກສການສື່ສານ ໃນເວລາໃຫ້ບໍລິການປີ່ນປົວຮັກສາສຸຂະພາບ
  ພິທີສະຫຼອງປີໃໝ່2023 ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາການສຶກສາ
  ພິທີມອບປື້ມຈາກຫ້ອງສະໝຸດກາງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໄອທີ
  ກອງປະຊຸມຜ່ານໃບສຳຫຼວດປະເມີນສະມາຊິກພັກ ຢູ່ໜ່ວຍພັກ ສຄສ
  ກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊືມເອກະສານພັກຂອງໜ່ວຍພັກ ສຄສ
  ກອງປະຊຸມສະຫຼູບຜົນງານ 2022 ຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາການສຶກສາ